GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

Email:  mamnonquangdiem082020@gmail.com

Điện thoại: 0989342181

 

1. Mô hình hoạt động: Chất lượng cao.

2. Đội ngũ giáo viên: Năm học 2022 - 2023, trường có 14 lớp với 305 học sinh; đội ngũ CB, GV, NV toàn trường có 30 người, ngoài ra trường hợp đồng thêm 5 nhân viên (trong đó 3 nhân viên nuôi dưỡng và 2 nhân viên bảo vệ). 100% số CB, GV, NV có trình độ chuyên môn đạt chuẩn trở lên, trong đó trên chuẩn 83%. Đội ngũ CB, GV, NV đa số trẻ khỏe, có tư cách đạo đức tốt, phẩm chất chính trị vững vàng, nhiệt tình, có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, năng động, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động CSGD trẻ. 

3. Mục tiêu đào tạo: 
- Xây dựng nhà trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trong năm học 2022 -2023, có đủ điều kiện dạy học bảo đảm chất lượng GDMN trong xu thế hiện nay.
- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản ban đầu, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng môi trường cao.
4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của các em, tăng cường khả năng phân tích, tổng hợp với xu hướng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để mỗi học sinh được thành công trong học tập, vui chơi và trải nghiệm cuộc sống.
- Quan tâm đến việc xây dựng môi trường cho trẻ hoạt động với xu hướng " Lấy trẻ làm trung tâm" giúp trẻ có tâm thế học tập thân thiện, tự tin, thoải mái và hiệu quả.

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học tiên tiến với sự hỗ trợ tối ưu của trang thiết bị hiện đại. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy lấy trẻ làm trung tâm;
- Tổ chức cho học sinh ăn bán trú  với sự quản lý kỉ luật nghiêm túc, nề nếp, quy củ và có chất lượng
* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Thực hiện các Kế hoạch
- Chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm...
- Tăng cường các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm bằng nhiều hình thức như: Tổ chức các hoạt động ngày hội ngày lễ, giao lưu,, biểu diễn văn nghệ, thi vẽ tranh, tham quan, lao động…
- Tăng cường hoạt động BDTX, làm đồ dùng đồ chơi, hội thi... và các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.
                                                        Hiệu trưởngTrường Mầm non Quang Diệm