Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
 • Tống Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0973868880
 • Phùng Thị Luân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0966901824
  • Email:
   phungluan1980@gmail.com
 • Phạm Thị Thanh Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0328274806
  • Email:
   thanhlamsonquang@gmail.com
 • Nguyễn Thị Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0388929248
  • Email:
   linhanhvan91@gmail.com
 • Trần Thị Thanh Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0947264248
  • Email:
   ngatran2089@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0962740419
  • Email:
   nguyenthithuysgntt@gmail.com
 • Hồ Thị Bích Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0989342181
  • Email:
   bichnhan1981@gmail.com
 • Nguyễn Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ trưởng CM
  • Điện thoại:
   0837968353
  • Email:
   nguyenthilanhs2012@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ trưởng CM
  • Điện thoại:
   0984343413
  • Email:
   thanhtam166mntt@gmail.com