Trường MN Quang Diệm  có 14 phòng sinh hoạt chung tương ứng với số lớp học theo từng độ tuổi, trong đó khối mẫu giáo 3 tuổi 5 lớp/5 phòng; khối mẫu giáo 4 tuổi 5 lớp/5 phòng; khối mẫu giáo 5 tuổi 4 lớp/4 phòng. Đặc biệt, trường MN Quang Diệm là trường MN đầu tiên của huyện có 6 phòng học đạt chuẩn theo Thông tư 13 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Nhà trường có đủ các phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ; phòng giáo viên, phòng  giáo dục nghệ thuật, giáo dục thể chất, phòng đa năng đảm bảo đạt chuẩn theo quy định. Trong các phòng được trang bị các ĐDĐC; tài liệu đầy đủ, được sắp xếp hợp lý, an toàn, thuận tiện khi sử dụng.