ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

Năm học 2022-2023 trường mầm non Quang Diệm27 giáo viên/14 lớp. Giáo viên đủ số lượng, hợp lý về cơ cấu để thực hiện Chương trình GDMN theo quy định khoản 3 Điều 5 Thông tư Liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/03/2015 và Bộ Nội vụ Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong cơ sở GDMN công lập, đủ số lượng, hợp lý về cơ cấu bảo đảm thực hiện chương trình GDMN theo quy định.

27/27 giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn, tỷ lệ 100%.            

Trong thời gian qua, nhà trường không có giáo viên bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. Hằng năm, nhà trường tổ chức đánh giá, xếp loại đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên MN một cách nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo công bằng, khách quan. Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm năm học 2022-2023, nhà trường có 100% giáo viên được đánh giá đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt trở lên, trong đó có 80,7% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên. Cụ thể: Năm học 2017 - 201817/20 giáo viên (85%) đạt loại khá trở lên, trong đó có 2/20giáo viên (10%) đạt loại tốt; năm học 2018 - 201917/20 giáo viên (85%) đạt loại khá trở lên, trong đó có 3/20 giáo viên (15%) đạt loại tốt; năm học 2019 - 202014/21 giáo viên (66,6%) đạt loại khá trở lên, trong đó có 1/21 giáo viên (4,7%) đạt loại tốt; năm học 2020 - 202119/24 giáo viên(79,1%) đạt loại khá trở lên, 3/24 giáo viên (12,5%) đạt loại tốt; năm học 2021 - 2022 có 21/26 giáo viên (80,7%) đạt loại khá trở lên, trong đó có 5/26 giáo viên (19,2%) đạt loại tốt. Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, có trách nhiệm trong công tác nuôi dưỡng, CSGD trẻ; luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.