Trường có đầy đủ phòng sinh hoạt chung và các phòng chức năng cùng với hệ thống trang thiết bị đồng bộ, khá hiện đại đáp ứng yêu cầu cho công tác CSGD trẻ. Đặc biệt trường MN Quang Diệm là trường MN đầu tiên của huyện có 6 phòng học đạt chuẩn theo Thông tư 13 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Năm học 2022 - 2023, trường có 14 lớp với 305 học sinh; đội ngũ CB, GV, NV toàn trường có 32 người, ngoài ra trường hợp đồng thêm 5 nhân viên (trong đó 3 nhân viên nuôi dưỡng và 2 nhân viên bảo vệ). 100% số CB, GV, NV có trình độ chuyên môn đạt chuẩn trở lên, trong đó trên chuẩn 83%. Đội ngũ CB, GV, NV đa số trẻ khỏe, có tư cách đạo đức tốt, phẩm chất chính trị vững vàng, nhiệt tình, có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, năng động, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động CSGD trẻ.

Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch năm học linh hoạt, tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, CSGD trẻ đáp ứng yêu cầu của chương trình GDMN trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19; xác định các kiến thức, kỹ năng cốt lõi của các môn học để tổ chức dạy học trực tiếp vừa đảm bảo hoàn thành chương trình vừa đảm bảo chất lượng giáo dục thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý, chất lượng và hiệu quả; tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, CSGD trẻ từng độ tuổi theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13 tháng 04 năm 2021 của BGDĐT; đổi mới phương pháp CSGD trẻ theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm” gắn với thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025. Trong những năm qua 100% CB, GV, NV và học sinh đều được đảm bảo an toàn về thể chất lẫn tinh thần. Giáo viên tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ bằng nhiều hình thức đa dạng, học mà chơi, chơi mà học, phù hợp với độ tuổi, chú trọng các hoạt động khám phá, trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Tổ chức cân, đo, chấm biểu đồ, đánh giá sự phát triển thể lực của trẻ qua biểu đồ tăng trưởng đúng quy định; chế độ dinh dưỡng của trẻ tại trường được đảm bảo cân đối, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, đảm bảo theo quy định; tỷ lệ trẻ SDD hằng năm được giảm rõ rệt; tỷ lệ trẻ hoàn thành chương trình GDMN luôn đạt 100%. Kết quả CSGD của nhà trường trong những năm qua đã khẳng định sự nỗ lực phấn đấu quyết tâm của tập thể CB, GV, NV thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.