Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
 • phương tiện và luật giao thông
  | Trường Mầm non Quang Diệm | 135 lượt tải | 0 file đính kèm
   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN  Chủ đề: Một số phương tiện giao thông (tuần 1)(từ 15 /3 đến 19 /3/2021)NDThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6TròChuyện Thểdụcsáng* Cô hướng dẫn trẻ cất đồ dùng, đồ chơi đúng với qui định, cho trẻ quan sát tranh ảnh về chủ đề, hướng ...
 • ngày vui 8/3
  | Trường Mầm non Quang Diệm | 102 lượt tải | 0 file đính kèm
  KẾ HOẠCH TUẦN  Chủ đề: Ngày vui 8/3 ( Từ 8/3 đến 12/ 3/2021)NDThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6TròChuyện Thểdụcsáng* Cô hướng dẫn trẻ cất đồ dùng, đồ chơi đúng với qui định, cho trẻ quan sát tranh ảnh về chủ đề, hướng trẻ về góc chơi ở các góc*KĐ: Cho trẻ ...
 • một số loại rau - chiều
  | Trường Mầm non Quang Diệm | 120 lượt tải | 0 file đính kèm
   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN Chủ đề: Một số loại rau  (từ 25 - 29 /1 / 2021)NDThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Trò chuyện  Thể       dụcSáng* Đón trẻ vào lớp cô nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.Trò chuyện về các loại rau- Cho trẻ quan sát ...
 • một số loại hoa
  | Trường Mầm non Quang Diệm | 96 lượt tải | 0 file đính kèm
  KẾ HOẠCH TUẦN  Chủ đề : Những bông hoa đẹp ( Từ 01/3 đến 05/3/2021)NDThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6TròChuyện Thểdụcsáng* Cô hướng dẫn trẻ cất đồ dùng, đồ chơi đúng với qui định, cho trẻ quan sát tranh ảnh về chủ đề, hướng trẻ về góc chơi ở các góc*KĐ: ...
 • lễ hội và các loại quả
  | Trường Mầm non Quang Diệm | 134 lượt tải | 0 file đính kèm
  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦNChủ đề mở: Lễ hội quê em – Một số loại quả                                                ( Từ ngày 18 / 2  đến 22 / 2 /2021)NDThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Đón trẻ Thể dục sáng- Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp, dặn dò trẻ cất đồ dùng cá ...
 • cây xanh quanh bé
  | Trường Mầm non Quang Diệm | 111 lượt tải | 0 file đính kèm
  KẾ HOẠCH TUẦNChủ đề: Cây xanh quanh bé  (Từ 18/1 đến 22/1/2021 )NDThứ 2Thứ 3             Thứ 4Thứ 5Thứ 6Đón trẻ TDS* Đón trẻ vào lớp cô nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.* TD: +Khởi động : Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi chân , ...
 • C ĐỀ QH ĐẤTNƯỚC, BÁC HỒ - TUẦN 2
  | Trường Mầm non Quang Diệm | 84 lượt tải | 0 file đính kèm
  KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG TUẦNChủ đề : Quê hương đất nước ( Tuần 2)Thời gian từ ngày : 03  - 7 / 05 / 2021NDThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Đón trẻ Thể dụcsáng - Cô hướng dẫn trẻ cất đồ dựng, đồ chơi đúng với qui định, cho trẻ quan sát tranh ảnh về chủ đề mới, ...
 • C ĐỀ QH ĐẤTNƯỚC, BÁC HỒ - TUẦN 1
  | Trường Mầm non Quang Diệm | 80 lượt tải | 0 file đính kèm
  KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG TUẦNChủ đề: Quê hương Quang Diệm quê emThời gian từ ngày: Từ 26  – 30 /04 / 2021NDThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  Đón trẻ  Thể dụcsáng - Cô hướng dẫn trẻ cất đồ dựng, đồ chơi đúng với qui định, cho trẻ quan sát tranh ảnh về chủ đề ...
 • C ĐỀ HT TỰ NHIÊN TUẦN 3
  | Trường Mầm non Quang Diệm | 84 lượt tải | 0 file đính kèm
  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦNChủ đề con: Bé với thời tiết Thời gian: từ ngày 19 - 23 /4/ 2021NDThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Đón trẻ Thể dụcsáng - Cô hướng dẫn trẻ cất đồ dựng, đồ chơi đúng với qui định, cho trẻ quan sát tranh ảnh về chủ đề mới, hướng trẻ về ...
 • CHỦ ĐỀ HT TỰ NHIÊN TUẦN 2
  | Trường Mầm non Quang Diệm | 75 lượt tải | 0 file đính kèm
  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦNChủ đề: Bé với các hiện tượng tự nhiên(Thời gian từ ngày: 12/04- 16/04/ 2021) Nội dungThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Đón trẻ Thể dục sáng - Đón trẻ vào lớp cô nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Trò chuyện cùng trẻ ...
 • C ĐỀ HT TỰ NHIÊN TUẦN 1
  | Trường Mầm non Quang Diệm | 77 lượt tải | 0 file đính kèm
  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN Chủ đề: Nước đối với đời sống con người(Thời gian từ ngày: 05/04- 9/04/ 2021)Nội dungThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 Đón trẻ  Thể dục sáng* Cô đến sớm làm vệ sinh sạch sẽ, đón trẻ vào lớp lớp trò chuyện cùng trẻ về chủ đề, ...
 • C ĐỀ GIAO THÔNG TUẦN 3
  | Trường Mầm non Quang Diệm | 87 lượt tải | 0 file đính kèm
  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN Chủ đề: Một số luật giao thông(Thời gian thực hiện từ ngày 29/3 – 02/04/2021)Nội dungThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Đón trẻ   Thể dục sáng* Cô đến sớm làm vệ sinh sạch sẽ, trò chuyện cùng trẻ về chủ đề- Đón trẻ vào lớp, cô ...