Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
 25/03/16  DANH SÁCH CB, GV, NV  224
TRƯỜNG MẦM NON SƠN DIỆM DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2015 – 2016 TT Họ và tên Ngày sinh TĐ đào tạo Năm vào ngành BC (NBC) Đảng viên Dạy nhóm lớp Email Đã đạt GVG (năm nào) 1 Trần Thị Thanh Thủy 02/12/1972 ĐHSP ...
 15/10/14  DANH SÁCH CB, GV, NV  219
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG MẤM NON SƠN DIỆM NĂM HỌC 2014 - 2015 TT Họ và tên Ngày sinh Quê quán Chức vụ Trình độ chuyên môn Trong BC Ngoài Bc Năm vào Đảng 1 Trần Thị Thanh Thủy 02/12/1972 Sơn Bằng H.Trưởng ĐH Sư phạm x 2 Phan Thị Hà ...