Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
 03/10/22  Tin tức - Sự kiện  1047
Thưc hiện Công văn số 5204/UBND-VX ngày 16/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh,  Kế hoạch số 1938/KH-SGDĐT ngày 21/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 23/09/2022 của  UBND huyện về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 ; sáng ngày 01/10/2022, tại Trường ...
 11/05/22  Tin tức - Sự kiện  3718
Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh; Kế hoạch số 595/KH-SGDĐT ngày 07/4/2022 của Sở GD&ĐT; Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 11/10/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn. Sáng ngày 11/5/2022, ...