Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
 • K/H phòng chống bão, lũ năm 2016-k-h-phong-chong-bao-lu-nam-2016-11625959.html
  | 270 lượt tải | 2 file đính kèm
        UBND HUYỆN HƯƠNG SƠN                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG MẦM NON SƠN DIỆM                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 012/KH- TRMN                                                    ...
 • K/H Kiểm tra NBTH- 2016-k-h-kiem-tra-nbth-2016-11625953.html
  | 252 lượt tải | 1 file đính kèm
  UBND HUYỆN HƯƠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG MẦM NON SƠN DIỆM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 02//KH-KTNB Sơn Diệm, ngày 21 tháng 9 năm 2015KẾ HOẠCHKIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG ...
 • Kế hoạch PBPL- 2016-ke-hoach-pbpl-2016-11625948.html
  | 271 lượt tải | 1 file đính kèm
  UBND HUYỆN HƯƠNG SƠNTRƯỜNG MẦM NON SƠN DIỆMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 12/KH-TRMNSơn Diệm, ngày 29 tháng 01 năm 2016KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 Thực hiện kế hoạch số ...
 • QĐ năm 2014 Điều lệ Trường MN-qd-nam-2014-dieu-le-truong-mn-11612014.html
  | 283 lượt tải | 1 file đính kèm
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcQUYẾT ĐỊNHBan hành Điều lệ Trường mầm nonQuyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non, có hiệu lực kể từ ...
 • QĐvề bộ chuẩn trẻ em 5 tuổi-qdve-bo-chuan-tre-em-5-tuoi-11611998.html
  | 247 lượt tải | 1 file đính kèm
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúcQUY ĐỊNHVề Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐTngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ ...
 • KH triển khai đề án Tăng cường GD lý tưởngCM, ĐĐ lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015- 2020- PGD HS-kh-trien-khai-de-an-tang-cuong-gd-ly-tuongcm-dd-loi-song-cho-thanh-thieu-nien-va-nhi-dong-giai-doan-2015-2020-pgd-hs-11611958.html
  | 232 lượt tải | 1 file đính kèm
  UBND HUYỆN HƯƠNG SƠNPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀ TẠOSố: 69/KH-GDĐTCỘNG HÒA XÃ CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcHương Sơn, ngày 04 tháng 4 năm 2016KẾ HOẠCHTriển khai Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh ...
 • Luật viên chức-luat-vien-chuc-11571363.html
  | 245 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Luật Bảo Hiểm Xã hội-luat-bao-hiem-xa-hoi-11571324.html
  | 225 lượt tải | 1 file đính kèm
  LUẬTBẢO HIỂM XÃ HỘICỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 71/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 ...
 • Kế hoạch xây dựng quy chế dân chủ trường học năm học 205- 2016-ke-hoach-xay-dung-quy-che-dan-chu-truong-hoc-nam-hoc-205-2016-11570926.html
  | 245 lượt tải | 1 file đính kèm
  UBND HUYỆN HƯƠNG SƠN TRƯỜNG MẦM NON SƠN DIỆM Số: 01/QC-TrMNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSơn Diệm, ngày 18 tháng 09 năm 2015QUY CHẾThực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường(Ban hành kèm theo ...
 • QĐ QCDC-qd-qcdc-11570925.html
  | 240 lượt tải | 1 file đính kèm
  UBND HUYỆN HƯƠNG SƠNTRƯỜNG MẦM NON SƠN DIỆM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:06 /QĐ -TrMNSơn Diệm, ngày 18 tháng 9 năm 2015 Quyết địnhVề việc ban hành ...
 • QĐ thành lập BCĐ xây dựng trường học thân thiện năm học 2015- 2016-qd-thanh-lap-bcd-xay-dung-truong-hoc-than-thien-nam-hoc-2015-2016-11570922.html
  | 276 lượt tải | 1 file đính kèm
  PHÒNG GD - ĐT HƯƠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG MNSƠN DIỆM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 03/QĐ-TRMN Sơn Diệm, ngày 28 tháng 09 năm 2015QUYẾT ĐỊNHThành lập Ban chỉ đạo“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh ...